Gondozási Térítési díj befizetése

Gondozási díj elszámolása utólagos, tárgyhót követő hónapban

Minden hónap elején a pénzügyi csoport által kiállított számlán szereplő határidőig, átutalással.

Gondozási Térítési díj: 
fix 35 000 Ft/hó