Étkezési Térítési díj befizetése

Étkezési díj elszámolása utólagos,tárgyhót követő hónapban a jelenléti napok száma alapján

Minden hónapban a pénzügyi csoport által kiállított számlán szereplő határidőig, átutalással.

Étkezési térítési díj: 
970 Ft / nap

Étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 10 óráig lehetséges emailben : bolcsode@ujhartyan.hu